fbpx

De viktigste argumentene for å bygge med limtre:

Limtre er det bærekraftige alternativet

Limtre er et konstruksjonsmateriale som gir minst mulig klimapåvirkning. De senere år har det vært gjennomført et flertalls studier av uavhengige parter som gang på gang viser at bygg med bæreverk i tre generelt innebærer mindre negativ påvirkning på miljøet.

Materialet lave egenvekt innebærer dessuten enklere transport og biproduktene fra vår produksjon brukes til oppvarming.Du kan derfor med god samvittighet bygge med limtre.

Limtre byr på uante muligheter

Limtre er både sterkt, lett og formbart. Det er enkelt å bearbeide og enkelt å montere. Limtreet kan produseres i svært nøyaktige mål.

Vi høvler materialet på alle sider, og kan ved hjelp av vår CNC-maskin utføre kappeopperasjoner, avfasinger og figurfrasing med ekstrem nøyaktighet. Det er uendelige muligheter for limtreets bruksområder.

Limtre er sterkt

Limtre har høy bæreevne i forhold til egenvekt. I den sammenheng er det faktisk like sterkt som stål.

Det innebærer at man kan skape like store konstruksjoner med store, frie spennvidder samtidig som man holder bjelkevekten nede. I mange tilfeller forenkler dette grunnkonstruksjonen og sparer både tid og penger.

Limtre har høy brannmotstand

Ved brann i et bygg med limtre som bærematerial skjer en forkullingsprosess som skaper et beskyttende lag av kull rundt en intakt kjerne av friskt tre.

Ettersom treet ikke mister sine bæreegenskaper ved brann betyr det at brannmannskapet kan slukke brannen før bygningen kollapser. Andre materialer krever mer håndspålegging for å oppnå samme brannmotstand, som innebær en kostnadsfordel for limtre.

Limtre krever lite vedlikehold

Limtre eldes uten å miste sine styrkeegenskaper. Dette gjelder selv i kjemiske aggressive miljøer eller i fuktige miljøet som for eksempel svømmehaller og fjøs. Ettersom treet er hygroskopisk tilpasset det seg etter luftfuktigheten i bygget, og er derfor ofte vedlikeholdsfritt i de fleste innemiljøer.

Når limtre brukes ute behandler man materialet med ulike malingssystemer lik en trefasade. Det viktigste er å unngå at treet er i konstant kontakt med vann, noe som kan skape problemer. Det løses enklest gjennom å konstruere bygget slik at dette unngås.